.: :.

BestReferats.su


    

t mstse sistem vikonannya . vidpozbavlennya Poyasnyuyutsya zastosuvannya takozhzalishatsya- nayefektivnshih. krimnalno-vikonavchih utrimutsyaperevazhnaklkstzasudzhenih pozbavlennya .

Krimnalnovikonavch podlyayutsyakrimnalnovikonavchvdkritogo (vipravn, ) krimnalnovikonavch (vipravnkolon) [3].

Vipravnkolonpodlyayutsya kolonmnmalnogo, serednogo, rvnvBEZPEKA.

Vipravnkolonmnmalnogo rvnyaBEZPEKApodlyayutsyakolonmnmalnogorvnyaBEZPEKA polegshenimi trimannya : kolonmnmalnogorvnyaBEZPEKAzzagalnimi trimannya.

snuvannyakrimnalnovikonavchih rznihvidvobumovlenorealzatsyuvimogi rozdlnetrimannya zasudzhenih pozbavlenya (ICC .92 ). vimoga spryamovana zabezpechennya zolyats, zapobgannya, vplivu Lady Yaky spraviti zasudzhenogo dosyagnennya pedagogchnogoefekt vzhevdbuvala VID SISTEMI stvorennyaoptimalnokrimnalnovikonavchih . Rozdlnetrimannyarznihkategoryzasudzhenihdozvolyadiferentsyovanozastosovuvati zasobi vipravlennya resotsalzats.

Krimnalnovikonavch Yurydychnaosb zvsma obov'yazkami , yakperedbacha yuridichno .

Organzatsynaprostorova krimnalnovikonavchih vstanovlyutsyaICC ̳. buduyutsya Ts. krimnalno-vikonavchih vidlyayutsyadvzolovan : zhitlova - meshkannya zasudzhenih; virobnicha - zasudzhenih. zhitlova podlyatsyanastupndlnits: dagnostki rozpodluresotsalzatsposilenogo ; sotsalno reabltats. Tsdlnitszolyuyutsya1odnoVID. WIDIdlnitsbezposeredno Vid rvnyaBEZPEKAkolon.

zhitlovihrozmschuyutsya gurtozhitki daln bbloteki, kmnatipsihoemotsynogorozvantazhennya primschennya navchannya, medichna chastina, perukarnya, zbergannyapostlnih I Miss zastupnikvspetsodyagu kabneti , INSHIprimschennya chastini, neobhdn zabezpechennyadyalnost zhittdyalnostzasudzhenih [10]

teritor : obladnuyutsyaprimschennya distsiplnarnogozolyatora.

Zhitlova vdokremlyutsya Vid virobnicho " yakproglyadayutsya". takozhvdokremlyuyutsyaprimschennya , distsiplnarnogozolyatora. Mzhzhitlovoyu, virobnichoyu obladnuyutsya primschennya punktv kmnatiobshuku pereodyagannya zasudzhenih. budinku roztashovany , teritoryu

, obladnuyuyutsya kmnati pobachen, priymannya vidavannya posilok ( ), osb h .

mezhami, , roztashovuyutsya , rechovogo palivno mastilnih materalv, garazh , INSHIprimschennya.

, zokrema vnutrshnogorozporyadku, vstanovlyuyutsya , vimogi , gurtozhitkv kolonyah primschen distsiplnarnihzolyatorv.

Vnutrshn

Vid rvnyaBEZPEKAkonkretnokrimnalnovikonavcho .

Krimnalnovikonavcha , Pevnevorganzatsynu. "Ocholyu Yaky zastupnikv. zdysnyuzagalneupravlnnya, vikonurozporyadch, admnstrativn, gospodarskINSHIfunkts. keruyut viznachenimi okremimidlyankami ​​ vikonuyutfunkts raz I Miss vdsutnost.

Krimnalnovikonavcha, vddli - vddl, BEZPEKAvddl , vddl vikonannyam, rshen, vddlsotsalnopsihologchno vddlohoroni ntendantskumedichnu . Vkazanvddliocholyuyutvdpovdn . Kozhen, vddlvorganzu ³, zzasudzhenimi spryamovany dosyagnennya zavdan yak krimnalnimkrimnalnovikonavchim zakonodavstvom zabezpechennya nalezhnogo vikonannyakrimnalnogo [7].

krimnalnovikonavcho chergovogopomchnika , yakyspriyadopomaga krimnalno-vikonavcho vikonann Wu obov'yazkv.

Organzatsynoyu - nayblshenavantazhennya, vddlensotsalnopsihologchno . Tsposadov ocholyuyut zasudzhenih, ndivdualnu zagalnu metoyuyako : vipravlennyaresotsalzatsyazasudzhenih. Posadovosbkrimnalnovikonavcho nspektori, molodsh nspektori.

vkazano krimnalnovikonavch podlyayutsyavipravnkolon, vipravn.

Vipravnkolon - krimnalnovikonavch, yakvikonuyut - vidpozbavlennya , Pevnevdovchnogopozbavlennya .

Stattya 18 vstanovlyuklasifkatsyuzasudzhenih pozbavlennya krimnalnovikonavchih. Rozpodlzasudzhenih, vdpovdnozdysnyu . ˳ Vihovnkolon -, krimnalnovikonavch, yakvikonuyut vid pozbavlennya Ϻ stosovno zasudzhenihnepovnoltnh, horganzatsyna prostorova pobudovavdpovda vimogam, yakvlastiv tsogo [2].

Vipravn vikonuyut zlochinineveliko vidobmezhennya stosovnoosb zasudzhenih Yakima priznacheno zv'yazku serednotyazhkosttakozh zasudzhenih,, uhilennya zamnoyunevdbutochastini-' blshm « , pov'yazanogo pozbavlennyam (82, 389 ) [1].

Distsiplnarnbatalyoni priznachenvikonannya vidtrimannya zasudzhenihvyskovosluzhbovtsv strokovo distsiplnarnomubatalyon. Vyskovchastini, vikonuyut vidpozbavlennyavyskovogo, spetsalnogo , ABOkvalfkatsynogo sluzhbovogo obmezhennyavyskovosluzhbovtsv, zlochini zasudzhenih neveliko tyazhkost, vidAresht utrimannyam zasudzhenih, zdysnyuyut , zvlnenihVid povednkoyuzasudzhenihvyskovosluzhbovtsv vdbuvannya viprobuvannyam. Organzatsya dyalnstTsikh viznachatsya Mnsterstvom.

2. vstanovlennya, zdysnennya admnstrativnogo , mstspozbavlennya zvlnenimi

Sutnstadmnstrativnogo polyaga :

HI yakomu) raz "prodovzhu" zdysnyu zJerelmozhlivo nebezpeki susplstv;.

2) vn primusovoyumroyu .

susplstva

3. ˳ Visnovki .

.

˳ vikoristanolteraturi

1.

2. - 3.

3. .

4.

5.

6. - ., 1999.

7. Krimnalnovikonavche :: Navch. posb. /OM Dzhuzha, SY , .. - , chinsky Glyph. OM Dzhuzhi. - -, pererob. . - . :: 2005 Yurnkomnter. - 448.

8. Krimnalne . BazhanovM. -. ., 2004.

9. Krimnalnovikonavche. - ., Odyssey, 2004 .

10. Krimnalnovikonavche : lektsy. - .., , AP, , 2000

< = " : 600px : 30 ;

| 2 2

 
: |   

 

BestReferats.su